ZAPROSZENIE NA KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Polecany

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne!”
J 3,16  
Po raz kolejny w naszej parafii głoszone będą katechezy Drogi Neokatechumenalnej.
Jest to Słowo Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka.
Jeśli odczuwasz samotność,
zagubienie w dzisiejszym świecie,
ogarniają Cię wątpliwości,
tracisz nadzieję
i nie masz pewności co do sensu życia –
przyjdź! Bóg kocha Ciebie!
Poniedziałki i czwartki, godz. 20:00, dom parafialny, sala 13.
Początek: 30 września.
Zapraszamy!
Ksiądz Proboszcz i katechiści.

Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA
11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W poniedziałek, 11 listopada, w Święto Niepodległości, Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego: o godz. 7:00 9:00 10:30 12:00 13:30
i 19:00. W tym dniu szczególnie będziemy się modlić w intencji Ojczyzny podczas Mszy Św. o godz. 13:30.
ZBIÓRKA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
Dzisiaj przed kościołem zbieramy ofiary na rzecz solidarności
z Kościołem prześladowanym.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W przyszłą niedzielę, 17 listopada, zapraszamy Rodziców i Dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej na Mszę Św. połączoną
z katechezą liturgiczną o godz. 11:00 w dolnym kościele.
TACA NA SEMINARIUM
W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby Seminarium Duchownego naszej diecezji.
ZBIÓRKA NA REMONT ORGANÓW
W przyszłą niedzielę (trzecią w miesiącu) będziemy kontynuowali zbiórkę na remont organów. Członkowie Rady Parafialnej po każdej Mszy św., przy wyjściu z kościoła będą zbierali ofiary i rozprowadzali „cegiełki”.
Polecam sprawę remontu organów także modlitwie Parafian.
ZBIÓRKA MAKULATURY
Jutro zostanie przywieziony kontener zbiórki makulatury na cele misyjne. Pozostanie jak zawsze do środy.


Msze święte listopadowe za zmarłych będą odprawiane przez m – c Listopad:
Poniedziałek – Czwartek godz. 18:30,
Piątek godz. 15:00,
Sobota godz. 8:00,
Niedziela godz. 9:00.
Wypominki całoroczne będą czytane w każdą niedzielę
o godz. 8:30 z modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego. Msza Św.
w intencji tych zmarłych będzie odprawiana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:30.

Remont organówNr konta: 20 1240 6087 1111 0010 9382 8599

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA

I CZWARTEK

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek  miesiąca.

O godz. 1800 nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania.

ODPUST ZA ZMARŁYCH

W Oktawie Wszystkich Świętych można zyskać specjalny odpust zupełny ofiarowany w intencji zmarłych w czyśćcu cierpiących. W tym celu należy nawiedzić cmentarz, kościół lub kaplicę i odmówić tam Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary, modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz być
w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię świętą.

WYPOMINKI

Msze święte listopadowe za zmarłych będą odprawiane przez m – c Listopad:

Poniedziałek – Czwartek        godz. 1830,
Piątek                                     godz. 1500,
Sobota                                    godz. 800,
Niedziela                                godz. 900.

Wypominki całoroczne będą czytane w każdą niedzielę
o godz. 830 z modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego. Msza Św.
w intencji tych zmarłych będzie odprawiana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 1830.

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek, 11 listopada, w Święto Niepodległości,  Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego: o godz. 700 900 1030 1200 1330
i 1900. W tym dniu szczególnie będziemy się modlić w intencji Ojczyzny podczas Mszy Św. o godz. 1330.

Remont organówNr konta: 20 1240 6087 1111 0010 9382 8599

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego:

o godz. 700 900 1030 1200 1330 i 1900. Modlitwa za zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej rozpocznie się o godz. 830, zaś o godz. 900 Msza Św. w ich intencji. Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych odprawiona zostanie
o godz. 1330, a o godz. 1800 procesja za tych zmarłych, połączona
z Różańcem i czytaniem wypominek jednorazowych.

DZIEŃ ZADUSZNY

2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny, a jednocześnie pierwsza sobota miesiąca – Msze św. będą sprawowane o  godz. 630 800 1000 i 1830.

Po Mszy Św.  o godz. 800 odprawione będzie nabożeństwo pierwszosobotnie i Różaniec.

Msza Św. Listopadowa za zmarłych odprawiona zostanie o godz. 1000.

Procesje za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych odprawimy po Mszy Św. o godz. 1000 oraz o godz. 1800.

W Dzień Zaduszny można zyskać specjalny odpust zupełny ofiarowany
w intencji zmarłych w czyśćcu cierpiących. W tym celu należy nawiedzić cmentarz, kościół lub kaplicę i odmówić tam Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary, modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię świętą.

Odpust zupełny w intencji zmarłych, można uzyskać również w dniach
1 – 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

Msze święte Listopadowe za zmarłych będą odprawiane przez m – c Listopad:

Poniedziałek – Czwartek  godz. 1830,
Piątek                               godz. 1500,
Sobota                              godz. 800,
Niedziela                          godz. 900.

Wypominki całoroczne będą czytane w każdą niedzielę o godz. 830 z modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego. Msza Św. w intencji tych zmarłych będzie odprawiana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 1830.

ZBIÓRKA NA REMONT ORGANÓW

W ostatnią niedzielę zebraliśmy na fundusz remontowy 9115,95 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

SPOTKANIE KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Dzisiaj, zamiast 3 listopada, o godz. 1700 w dolnym kościele odbędzie się spotkanie KŻR,

I PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA

W tym tygodniu pierwszy, piątek, sobota i niedziela miesiąca.

– W pierwszy piątek Uroczystość Wszystkich Świętych

– W sobotę Dzień Zaduszny

 

KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zapraszamy na spotkania w poniedziałki i czwartki godz. 2000, sala 13
w domu katechetycznym.

WSPARCIE MŁODZIEŻY OAZOWEJ

Młodzież oazowa naszej parafii rozprowadza znicze – cegiełki. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie udzielone im w ten sposób na wyjazdy rekolekcyjne.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 2000 w domu katechetycznym, w sali nr 4.

 

Odpusty za zmarłych  można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje któregoś
z tych warunków, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy. „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony
i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje
i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i Kościoła.

Remont organówNr konta: 20 1240 6087 1111 0010 9382 8599