DZIEWIĄTA NIEDZIELA – ROK 1994

DZIEWIĄTA NIEDZIELA – ROK 1994

IX Światowy Dzień Młodzieży był obchodzony w niedzielę palmową 27 marca 1994 r. w ramach spotkań diecezjalnych. Tym razem Ojciec Święty napisał jedno wspólne Orędzie na IX i X ŚDM, ponieważ kolejne spotkanie zaplanowane zostało wyjątkowo już na styczeń 1995 roku i miało się odbyć w Manili na Filipinach. Hasło przewodnie obu spotkań brzmiało: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Tak więc po raz kolejny papież nawiązał do misji ewangelizacyjnej, jaka spoczywa na każdym chrześcijaninie.

W orędziu na te ŚDM Jan Paweł II pisze: „Raz jeszcze młodzi całego świata gromadzą się na wezwanie Jezusa Chrystusa, który jest centrum naszego życia, korzeniem naszej wiary, uzasadnieniem naszej nadziei i źródłem naszej miłości. Przez Niego powołani, młodzi całego świata zastanawiają się nad swoim udziałem w nowej ewangelizacji, która jest kontynuacją misji powierzonej apostołom i w której powinien uczestniczyć każdy chrześcijanin na mocy chrztu i przynależności do wspólnoty Kościoła.Dalej Jan Paweł II kieruje wezwanie ewangelizacyjne w szczególny sposób do ludzi młodych pisząc:„Zwłaszcza wy, młodzi, jesteście powołani, by stawać się misjonarzami tej nowej ewangelizacji poprzez codzienne świadectwo o Słowie, które zbawia.”

Na koniec orędzia Jan Paweł II wyjaśnia nam co właściwie znaczy misja ewangelizacyjna, co mamy robić, aby ją wypełniać: „Kościół powierza młodym misję głoszenia światu radości, której źródłem jest spotkanie z Chrystusem. Drodzy przyjaciele, pozwólcie się porwać Chrystusowi, przyjmijcie Jego wezwanie i idźcie za Nim. Idźcie i głoście Dobrą Nowinę odkupienia (por. Mt 28,19); czyńcie to z radością w sercu i stawajcie się głosicielami nadziei w świecie, wystawionym często na pokusę rozpaczy; głosicielami wiary w świecie, który wydaje się często ulegać niedowiarstwu; głosicielami miłości pośród wydarzeń każdego dnia, często zdeterminowanych przez logikę nieokiełznanego egoizmu.

Natomiast w czasie homilii wygłoszonej w czasie Światowego dnia Młodzieży 1994 r. Jan Paweł II zwrócił uwagę na inny aspekt misji ewangelizacyjnej. Bowiem jest to nie tylko zadanie, które na nas spoczywa, ale również nasz przywilej – zaszczyt, że możemy głosić innym dobrą nowinę o Bogu. Jan Paweł II powiedział wówczas: „Uradujecie się, że [Jezus] ma do was tak wielkie zaufanie, że wam zawierza, że mówi przez waszych pasterzy: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Wy czekacie na to, ażeby was posłał, ażeby wam zawierzył swoją Ewangelię, ażeby zawierzył wam zbawienie świata. Wasze młode serca czekają na to właśnie słowo Odkupiciela. Człowiek musi mieć świadomość tego, że jest posłany. (…) Bez tej świadomości życie ludzkie staje się płytkie i miałkie.Na koniec Jan Paweł II dodał:„Chrystus pragnie spotkać się z wami i włączyć was w to wielkie posłannictwo, które On sam otrzymał od Ojca i które trwa w świecie wciąż żywe, wciąż jeszcze nie spełnione do końca, wciąż jeszcze do spełnienia. (…) Powiedzcie wszystkim waszym rówieśnikom, że On na nich czeka, i że On jeden ma „słowa żywota wiecznego”.

Zaszufladkowano do kategorii ŚDM

 

 

Do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pozostało  197 dni

 

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”

 

(hasło ŚDM 1994, spotkania diecezjalne)

 

Zaszufladkowano do kategorii ŚDM

DZIESIĄTA NIEDZIELA – ROK 1995

DZIESIĄTA NIEDZIELA – ROK 1995

X Światowy Dzień Młodzieży był obchodzony wyjątkowo w styczniu 1995 r. Dlatego papież napisał jedno wspólne Orędzie na IX i X ŚDM. Hasło przewodnie obu spotkań brzmiało: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Tym razem młodzi zostali wezwani na kontynent azjatycki. Do Manili na Filipinach przybyła rekordowa liczba młodych – przyjmuje się, że w Manili było zgromadzonych około 5 milionów młodych z całego świata.

Główny symbolem tego spotkania była płynąca po morzu łódź, której masztem był krzyż. Ogromna, niezliczona rzesza, stłoczona na trawnikach, alejach i w każdym zakątku Luneta Park słuchała pytań młodych i odpowiedzi Papieża. W pierwszej części młodzi zadali 4 pytania Ojcu Świętemu. Oto one: „Czego oczekiwałeś od nas, zwołując ŚDM? Dlaczego każesz nam przemierzać cały świat? Czy spełniliśmy twoje oczekiwania? Co jeszcze powinniśmy uczynić?”.

Jan Paweł II podkreślał, że Jezus chce dać sens ich życiu, a ŚDM służą do nabycia doświadczenia stawania się darem bezinteresownym dla drugich. Co ciekawe Papież nie tylko odpowiadał na pytania, ale też pytał. Powróćmy do dwóch pytań, które odwoływały się do stawania się bezinteresownym darem dla drugich, a które nic nie straciły z aktualności: „Czy jesteś zdolny podzielić się samym sobą – swoim czasem, siłami, talentami – dla dobra innych? Czy potrafisz kochać?”

Jan Paweł II w czasie spotkań z młodymi poruszał wiele tematów, często nawiązywał do misji ewangelizacyjnej młodych chrześcijan, ich roli w Kościele i w świecie. Tym razem jednak Jan Paweł II też szczególnie mocno zwrócił uwagę na bardzo powszechny problem dzisiejszych czasów – osłabnięcie więzi w ramach rodzin. W czasie homilii powiedział do młodych pielgrzymów: „Teraz chciałbym powiedzieć wam o jeszcze jednym konkretnym problemie i wezwać was do uzdrowienia sytuacji, które są źródłem ogromnych frustracji i cierpień w wielu rodzinach na całym świecie. Rodzice i starsi czują nieraz, że stracili z wami kontakt, i są tym zaniepokojeni, tak jak martwili się Maryja i Józef, kiedy spostrzegli, że Jezus zgubił się w Jerozolimie. Z naszej winy wielu starszych rodziców odczuwa osamotnienie. Jest tak czy nie? Nie powinno tak być!Dalej Jan Paweł II mówił do młodych: „Pamiętajcie jednak zawsze, że zawdzięczacie swoim rodzicom życie i wychowanie. Pamiętajcie o długu, jaki macie wobec swoich rodziców, i o czwartym przykazaniu, które bardzo zwięźle wyraża nakazy sprawiedliwości wobec nich. (…)Mówiąc ogólnie, to wasi rodzice byli dla was pierwszymi nauczycielami wiary.Dlatego Jan Paweł II postawił młodym bardzo konkretne zadanie:„Wzywam was, byście budowali mosty dialogu i porozumienia ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu! Porozumienie! Miłość! Wywierajcie zdrowy wpływ na społeczeństwo, pomagając mu obalać bariery, które wyrosły miedzy pokoleniami. Żadnych barier! Żadnych barier! Wspólnota pokoleń, wspólnota rodziców i dzieci! Wspólnota!”. Po tych słowach nawiązującdo hasła tych X ŚDM Jan Paweł II dodał:W takim klimacie Jezus może powiedzieć: „Ja was posyłam!” Wszystko zaczyna się w waszej rodzinie, kiedy Jezus mówi po raz pierwszy „Ja was posyłam”.

Zaszufladkowano do kategorii ŚDM

X Światowe Dni Młodzieży

X Światowe Dni Młodzieży odbył się w dniach
10-15 stycznia 1995 w Manili na Filipinach.

Hasłem przewodnim zwołanych przez papieża Jana Pawła II dziesiątych dni młodzieży były słowa zaczerpnięte z Ewangelii Jana: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21). Uroczystości w Manili zgromadziły 5 mln uczestników.

W Orędziu na Światowe Dni Młodzieży, ogłoszonym 21 listopada 1993
w Watykanie, Jan Paweł II przypomniał wszystkie dotychczasowe spotkania. Wezwał również ludzi młodych, by dawali świadectwo wierze chrześcijańskiej, by włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji.

W Manili papież spotkał się 13 stycznia z uczestnikami
V Międzynarodowego Forum Młodzieży, dla których sprawował eucharystię. Wieczorem tego samego dnia miała miejsce droga krzyżowa. Wieczorem 14 stycznia odbyło się czuwanie modlitewne
w Rizal Park. Uroczystą mszę św. na zakończenie Światowych Dni Młodzieży Jan Paweł II odprawił 15 stycznia w Rizal Park.

Hymnem Światowych Dni Młodzieży w Manili była pieśń „Tell the World of His Love” (autorstwo Trina Belamide, „Głośmy miłość na cały świat”).

– Wydaje mi się, że to spotkanie w Manili było najpiękniejsze. Po pierwsze, trudno wyobrazić sobie cztery, a może pięć milionów młodych ludzi w jednym miejscu. To był potężny entuzjazm, młodzież skandowała: „Janie Pawle II my kochamy Ciebie!”. Ciekawy był moment kiedy Ojciec Święty dyrygował młodzieży i prowadził śpiewy – opowiadał biskup Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży.

Papież spotkał się z młodzieżą 13 stycznia na mszy św., po której zgromadzeni w Manili młodzi ludzie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Następnego dnia odbyło się czuwanie modlitewne w Rizal Park.

– Ktoś mógłby powiedzieć: „Tańczyli i śpiewali, ale znaleźli również czas na refleksję”. Była to twórcza medytacja nad posłannictwem otrzymanym od Chrystusa. Można rozmyślać także tańcząc i śpiewając, bawiąc się – mówił do młodych Ojciec Święty.

Spotkanie w Manili zakończyła uroczysta eucharystia sprawowana przez Jana Pawła II. – Droga młodzieży Filipin, Azji, Dalekiego Wschodu
i całego świata, stańcie się dla Kościoła, dla waszych narodów i dla całej ludzkości znakiem nadziei! Niech wasze światło rozprzestrzeni się
z Manili po najdalsze krańce ziemi, jak owa „światłość wielka”, która zabłysła w noc betlejemską. Bądźcie synami i córkami światłości! – apelował do zgromadzonych osób Jan Paweł II.

Zaszufladkowano do kategorii ŚDM

Spotkanie

ŚDM – spotkanie

Kolejne spotkanie odbędzie się 13.01.2016 r. – będzie to spotkanie świąteczne, które poprzedzi Msza Św. (godz. 20:00). Zapraszamy na nie obecnych wolontariuszy, jak i osoby chcące przyłączyć się do nas.

Szczegółowy kontakt i aktualne informacje:
fb/ŚDM Warszawa-Bródno – aktualności w diecezji, rejonie i parafii
wysockiego8.pl
strona Sanktuarium MBR: rozancowa.waw.pl
e-mail: warszawapolnoc@sdm.waw.pl
tel. 513-752-671 (Ks. Rafał)

Czytanki-ŚDM

SIÓDMA NIEDZIELA – ROK 1992

VII Światowy Dzień Młodzieży był obchodzony w roku 1992 w kościołach lokalnych. Jako temat tego spotkania Jan Paweł II wybrał słowa Chrystusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16,15). Słowa te były ściśle związane z przedmiotem poprzedniego rozważania ŚDM, które miały miejsce w Częstochowie. W orędziu Jan Paweł II pisze: „Ten sam Duch, który uczynił nas dziećmi Bożymi, pobudza nas do ewangelizacji. W chrześcijańskim powołaniu mieści się bowiem również misja. W świetle powierzonego nam przez Chrystusa misyjnego zadania widać wyraźnie sens i znaczenie Światowych Dni Młodzieży, organizowanych w Kościele. Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich „tak” powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8).

W orędziu Jan Paweł II podkreśla, że hasło przewodnie tych ŚDM, a więc „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię” jest skierowane do każdego z nas, bowiem wszyscy będąc chrześcijanami jesteśmy powołani do bycia apostołami Jezusa. W orędziu Jan Paweł II poświęca dużo uwagi zadaniu ewangelizacyjnemu, jakie powierzył nam Jezus: „Chrystus wzywa każdego ochrzczonego, aby stał się Jego apostołem we własnym środowisku i w świecie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Chrystus, za pośrednictwem swego Kościoła, powierza wam niezwykle ważną misję przekazania innym daru zbawienia i zaprasza was do włączenia się w budowanie Jego królestwa. Wybiera was, pomimo waszych wad i braków, dlatego że was miłuje i ufa wam. Ta bezgraniczna miłość Chrystusa winna ożywiać wasz apostolat.” Dalej Jan Paweł II podkreśla: „Być uczniem Chrystusa nie jest sprawą prywatną, bowiem trzeba się dzielić z innymi darem wiary. (…).Poza tym nie zapominajcie, że wiara umacnia się i wzrasta wtedy, gdy przekazuje się ją innym

Jan Paweł II po raz kolejny szczególną rolę przypisuje ludziom młodym. W orędziu pisze:Moi drodzy przyjaciele, świat młodych stanowi również teren misyjny dla współczesnego Kościoła. Znane są wszystkim problemy dręczące młodzież: zanik wartości, zwątpienie, konsumizm, narkomania, przestępczość, erotyzm itp. Mimo to każdy człowiek młody odczuwa pragnienie Boga, nawet jeżeli czasem ukrywa je pod maską obojętności czy wręcz wrogości.(…)Potrzebni są także młodzi, ożywieni duchem misyjnym, bowiem właśnie „młodzi powinni stać się pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodzieży przez osobistą działalność apostolską w gronie swoich rówieśników. (…)Taka jest fundamentalna pedagogika wiary. A zatem, takie jest wasze wielkie zadanie!”Jednocześnie Jan Paweł II mocno podkreśla, że głoszenia ewangelii nie możemy pozostawiać jedynie kapłanom:Drodzy młodzi, głoszenie słowa Bożego nie należy tylko do kapłanów i zakonników, ale także do was. Musicie odważnie mówić o Chrystusie w waszych rodzinach, w miejscu waszych studiów, pracy i odpoczynku.

W orędziu Jan Paweł II wyjaśnia nam co to tak właściwie oznacza głosić ewangelię o Chrystusie: „Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim dawać o Nim świadectwo we własnym życiu. Chodzi tu o najprostszą – a zarazem najbardziej skuteczną – formę ewangelizacji, jaką macie do dyspozycji. Polega ona na ukazywaniu obecności Chrystusa we własnym życiu, w pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z ewangelią. (…) Głosić znaczy również przekazywać, zanosić innym słowo o zbawieniu. Wielu bowiem odrzuca Boga z powodu niewiedzy.

Jednak Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, iż nie jest to zadanie łatwe, w orędziu pisał: „Niełatwo jest mówić o Bogu w dzisiejszych czasach. Natrafia się często na mur obojętności albo też wrogość Mimo to zachęcał nas do podejmowania trudu głoszenia ewangelii: „Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką.Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa!

Czytanki – ŚDM

SZÓSTA NIEDZIELA – ROK 1991

Szóste spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży odbyło się w dniach 10 – 15 sierpnia 1991 r. w Polsce, w Częstochowie. Jan Paweł II stanowczo zdecydował, że spotkania mają się odbyć przed szczytem Jasnej Góry. „Będzie ciasno – mówił Jan Paweł II – ale ciepło, tak domowo, jak może być tylko u Matki!”. U stóp Czarnej Madonny pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II zgromadziło się wówczas ponad 1,5 mln młodych ludzi, podczas gdy Częstochowa liczyła wówczas ok. 250 tys. mieszkańców. 

Na hasło przewodnie VI ŚDM Jan Paweł II wybrał cytat: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15).W orędziu tak pisał na ten temat:Są to słowa, które wprowadzają w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi w Chrystusie przez Ducha Świętego.

Na koniec orędzia na VI ŚDM w Częstochowie Jan Paweł II napisał słowa, które skierowane były do młodych Polaków, którzy 25 lat temu znajdowali się dokładnie w tej samej sytuacji co my obecnie: przygotowywali siebie samych i nasz kraj do bycia gospodarzem Światowych Dni Młodzieży w 1991 r. Jan Paweł II pisał: „A wy, droga młodzieży mojej ukochanej Polski, jesteście tym razem powołani, aby gościnnie przyjąć waszych przyjaciół, którzy przybędą ze wszystkich stron świata. Dla was i dla Kościoła w Polsce to spotkanie, w którym będę uczestniczył, będzie nadzwyczajnym darem duchowym w aktualnej sytuacji historycznej, którą przeżywacie w pełni nadziei na przyszłość.

ŚDM

Logo ŚDM 2016 – symbolika

Logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 przedstawia krzyż, który symbolizuje Jezusa Chrystusa. W środku znajduje się żółte koło, które oznacza miasto Kraków oraz młodzież. Wokół krzyża natomiast widoczna jest iskra Bożego Miłosierdzia, która jest nawiązaniem do obrazu Siostry Faustyny – Jezu, ufam Tobie. W tle natomiast widoczny jest kontur Polski. Przedstawione logo silnie nawiązuje do tekstu biblijnego, który został wybrany jako hasło przewodnie spotkania młodych: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)”. Użyta kolorystyka jest nawiązaniem do barw Krakowa oraz jego herbu.

 

Logo ŚDM 2016 – symbolika

 

 

ŚDM

IV ŚWIATOWE DNI MŁODZIEZY,

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1989 R.

Gdzie i kiedy odbyły się czwarte Światowe Dni Młodzieży?

W Santiago de Compostela, w Hiszpanii w dniach 15-20 sierpnia 1989 r. Papież Jan Paweł II dołączył do młodych w dniu 19 sierpnia 1989 r.

Ile trwało spotkanie w ramach ŚDM 1989 r.?

Do tej pory spotkania ŚDM na szczeblu światowym (Rzym i Buenos Aires) trwały zaledwie kilkanaście godzin i obejmowały wieczorne czuwanie modlitewne z papieżem w sobotę oraz Mszę św. pod jego przewodnictwem w niedzielny poranek. Jednak już w 1989 r. organizatorzy dodali trzy dni katechez poprzedzających sobotnio-niedzielne spotkanie z papieżem.

Dlaczego akurat Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela jest miejscem, które odegrało bardzo istotną rolę w dziejach chrześcijaństwa. Znajduje się tam grób św. Jakuba Większego, do którego od czasów średniowiecza zmierzają licznie pielgrzymi.

W czasach średniowiecza Santiago de Compostela było jednym z trzech głównych szlaków pątniczych (obok Rzymu i Ziemi Świętej).

Ostatni odcinek drogi do słynnego Portyku Chwały 19 sierpnia Jan Paweł II przebył pieszo w średniowiecznym stroju pielgrzymim, poprzedzany przez 700 młodych ludzi podobnie ubranych. Zanim Papież przekroczył jej próg, jak wszyscy pielgrzymi, oparł rękę i głowę o kamienne rzeźby portyku – na znak, że pragnie „wchłonąć” treść katechezy wykutej w kamieniu przez mistrza Mateusza w roku 1128.

Muszla

Przed katedrą w Santiago de Compostela kupić można pamiątkę, znak rozpoznawczy celu podróży – muszlę pielgrzymią, symbol św. Jakuba. Pierwotnie, po muszlę taką udawano się na pobliskie wybrzeże, skąd była zabierana jako dowód i pamiątka pielgrzymki. Obecnie muszla taka stanowi raczej znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago.

Logo

Hymn

Jesteśmy młodymi roku 2000”

Hasło

IV Światowe Dni Młodzieży w Santiago de Compostela w Hiszpanii obchodzone były pod hasłem:

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14, 6)

W centrum tego spotkania znalazła się zachęta do odkrycia Chrystusa jako naszej Drogi, Prawdy i Życia:

1.„Tak, Jezus jest dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie, Wy, ludzie młodzi, często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia.”

2.Chrystus jest Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w pełni odsłania przed nami tajemnicę człowieka i świata.”

3.„Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą pełnie życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody.”

ŚDM w liczbach…

I Światowe Dni Młodzieży, Rzym 1985 r. – ok. 350 tys. pielgrzymów

II Światowe Dni Młodzieży, Buenos Aires 1987 r. – ok. 1 mln pielgrzymów

IV Światowe Dni Młodzieży, Santiago de Compostela 1989 r. – ok. 400 tys. pielgrzymów

W czasie Światowych Dni Młodzieży 2011 r., które odbyły się w Madrycie (Hiszpania) mieliśmy okazję odwiedzić także Santiago de Compostela. A to nasze pamiątkowe zdjęcie z tamtej wyprawy na tle Katedry.

Jesteśmy młodymi roku 2000”

(hymn ŚDM 1989 r.)

Ref.: Jesteśmy nadzieją nowego wieku

Pielgrzymami nowego świata

Chcemy szukać gdzie wolności dar?

Idziemy-Jezus czeka nas w Santiago

Tylko On najlepszą Drogą

Naszą Prawdą, Życiem jest!

1. Pośród wrzawy tego świata

W uszach brzmi fałszywy ton

Choć błądzą w labiryntach nogi

Wolności prostych szukamy dróg

Już nie zwiedzie nas żadna baśń

Za jedną prawdą chcemy iść

Nowemu światu dać początek

i ludzkości nową twarz.

2. Dzisiaj wzywa nas Apostoł:

Wiarą trzeba zmieniać w czyn

Przy Panu jeśli trwać będziecie

Wyzwoli was od myśli złych

Zbroją prawdy umocni nas

Pośród świata wskaże szlak

Miłości ogień zapalimy

Zaniesiemy dobrą wieść.