Spotkanie

ŚDM – spotkanie

Kolejne spotkanie odbędzie się 13.01.2016 r. – będzie to spotkanie świąteczne, które poprzedzi Msza Św. (godz. 20:00). Zapraszamy na nie obecnych wolontariuszy, jak i osoby chcące przyłączyć się do nas.

Szczegółowy kontakt i aktualne informacje:
fb/ŚDM Warszawa-Bródno – aktualności w diecezji, rejonie i parafii
wysockiego8.pl
strona Sanktuarium MBR: rozancowa.waw.pl
e-mail: warszawapolnoc@sdm.waw.pl
tel. 513-752-671 (Ks. Rafał)

Czytanki-ŚDM

SIÓDMA NIEDZIELA – ROK 1992

VII Światowy Dzień Młodzieży był obchodzony w roku 1992 w kościołach lokalnych. Jako temat tego spotkania Jan Paweł II wybrał słowa Chrystusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16,15). Słowa te były ściśle związane z przedmiotem poprzedniego rozważania ŚDM, które miały miejsce w Częstochowie. W orędziu Jan Paweł II pisze: „Ten sam Duch, który uczynił nas dziećmi Bożymi, pobudza nas do ewangelizacji. W chrześcijańskim powołaniu mieści się bowiem również misja. W świetle powierzonego nam przez Chrystusa misyjnego zadania widać wyraźnie sens i znaczenie Światowych Dni Młodzieży, organizowanych w Kościele. Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich „tak” powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8).

W orędziu Jan Paweł II podkreśla, że hasło przewodnie tych ŚDM, a więc „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię” jest skierowane do każdego z nas, bowiem wszyscy będąc chrześcijanami jesteśmy powołani do bycia apostołami Jezusa. W orędziu Jan Paweł II poświęca dużo uwagi zadaniu ewangelizacyjnemu, jakie powierzył nam Jezus: „Chrystus wzywa każdego ochrzczonego, aby stał się Jego apostołem we własnym środowisku i w świecie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Chrystus, za pośrednictwem swego Kościoła, powierza wam niezwykle ważną misję przekazania innym daru zbawienia i zaprasza was do włączenia się w budowanie Jego królestwa. Wybiera was, pomimo waszych wad i braków, dlatego że was miłuje i ufa wam. Ta bezgraniczna miłość Chrystusa winna ożywiać wasz apostolat.” Dalej Jan Paweł II podkreśla: „Być uczniem Chrystusa nie jest sprawą prywatną, bowiem trzeba się dzielić z innymi darem wiary. (…).Poza tym nie zapominajcie, że wiara umacnia się i wzrasta wtedy, gdy przekazuje się ją innym

Jan Paweł II po raz kolejny szczególną rolę przypisuje ludziom młodym. W orędziu pisze:Moi drodzy przyjaciele, świat młodych stanowi również teren misyjny dla współczesnego Kościoła. Znane są wszystkim problemy dręczące młodzież: zanik wartości, zwątpienie, konsumizm, narkomania, przestępczość, erotyzm itp. Mimo to każdy człowiek młody odczuwa pragnienie Boga, nawet jeżeli czasem ukrywa je pod maską obojętności czy wręcz wrogości.(…)Potrzebni są także młodzi, ożywieni duchem misyjnym, bowiem właśnie „młodzi powinni stać się pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodzieży przez osobistą działalność apostolską w gronie swoich rówieśników. (…)Taka jest fundamentalna pedagogika wiary. A zatem, takie jest wasze wielkie zadanie!”Jednocześnie Jan Paweł II mocno podkreśla, że głoszenia ewangelii nie możemy pozostawiać jedynie kapłanom:Drodzy młodzi, głoszenie słowa Bożego nie należy tylko do kapłanów i zakonników, ale także do was. Musicie odważnie mówić o Chrystusie w waszych rodzinach, w miejscu waszych studiów, pracy i odpoczynku.

W orędziu Jan Paweł II wyjaśnia nam co to tak właściwie oznacza głosić ewangelię o Chrystusie: „Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim dawać o Nim świadectwo we własnym życiu. Chodzi tu o najprostszą – a zarazem najbardziej skuteczną – formę ewangelizacji, jaką macie do dyspozycji. Polega ona na ukazywaniu obecności Chrystusa we własnym życiu, w pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z ewangelią. (…) Głosić znaczy również przekazywać, zanosić innym słowo o zbawieniu. Wielu bowiem odrzuca Boga z powodu niewiedzy.

Jednak Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, iż nie jest to zadanie łatwe, w orędziu pisał: „Niełatwo jest mówić o Bogu w dzisiejszych czasach. Natrafia się często na mur obojętności albo też wrogość Mimo to zachęcał nas do podejmowania trudu głoszenia ewangelii: „Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką.Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa!

Czytanki – ŚDM

SZÓSTA NIEDZIELA – ROK 1991

Szóste spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży odbyło się w dniach 10 – 15 sierpnia 1991 r. w Polsce, w Częstochowie. Jan Paweł II stanowczo zdecydował, że spotkania mają się odbyć przed szczytem Jasnej Góry. „Będzie ciasno – mówił Jan Paweł II – ale ciepło, tak domowo, jak może być tylko u Matki!”. U stóp Czarnej Madonny pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II zgromadziło się wówczas ponad 1,5 mln młodych ludzi, podczas gdy Częstochowa liczyła wówczas ok. 250 tys. mieszkańców. 

Na hasło przewodnie VI ŚDM Jan Paweł II wybrał cytat: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15).W orędziu tak pisał na ten temat:Są to słowa, które wprowadzają w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi w Chrystusie przez Ducha Świętego.

Na koniec orędzia na VI ŚDM w Częstochowie Jan Paweł II napisał słowa, które skierowane były do młodych Polaków, którzy 25 lat temu znajdowali się dokładnie w tej samej sytuacji co my obecnie: przygotowywali siebie samych i nasz kraj do bycia gospodarzem Światowych Dni Młodzieży w 1991 r. Jan Paweł II pisał: „A wy, droga młodzieży mojej ukochanej Polski, jesteście tym razem powołani, aby gościnnie przyjąć waszych przyjaciół, którzy przybędą ze wszystkich stron świata. Dla was i dla Kościoła w Polsce to spotkanie, w którym będę uczestniczył, będzie nadzwyczajnym darem duchowym w aktualnej sytuacji historycznej, którą przeżywacie w pełni nadziei na przyszłość.

Ogłoszenie

Będziesz 6.01.2016 w Warszawie ? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Orszaku 3 Króli : )
Organizatorzy Orszaku wraz z wolontariuszami wspomagają ŚDM w naszym rejonie Północnym. Dzięki temu wydarzeniu możemy sprawić, że więcej osób będzie wiedziało o Dniach w Diecezji Praskiej przed ŚDM : )
Zadania Wolontariuszy ŚDM podczas Orszaku (w godz. ok. 11.45-15.00):
1.Zbieramy datki na potrzeby gości ze świata, którzy przyjadą do naszej Diecezji, naszego Dekanatu.
2.Informujemy o ŚDM – ulotki, oznaczony punkt informacyjny.
3.Pozyskanie nowych wolontariuszy i osób do pomocy przy ugoszczeniu po staropolsku gości z całego świata:-)))
4.Wsparcie dla Wolontariuszy Orszaku.
Chcesz nam pomóc i wziąć udział w organizacji orszaku trzech króli? Chcesz dołączyć do grupy wolontariuszy ŚDM w naszej parafii? Czekamy właśnie na Ciebie 😀
Napisz wiadomość do nas na fb albo na adres: warszawapolnoc@sdm.waw.pl

I NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

 1. Dn. 31 XII, w czwartek zapraszamy na Mszę Świętą i Nabożeństwo dziękczynno – błagalne na zakończenie Roku Kalendarzowego o godz. 1830.
 2. W piątek Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i 49 Światowy Dzień Pokoju. Msze Święte wg porządku niedzielnego.
 3. Ks. Rafała zaprasza młodzież gimnazjalno – licealną na wyjazd rekreacyjno – rekolekcyjny w góry do miejscowości Niedzica w dniach 7 – 13 II. Koszt 680zł (możliwość dofinansowania). Zgłoszenia do 10 I. Karty zgłoszeniowe do odebrania w zakrystii. Szczegółowe informacje u ks. Rafała.
 4. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz do korzystania z biblioteki parafialnej.
 5. Trwa Wizyta duszpasterska w domach naszej Parafii.

Program kolędy na 29 grudnia – 5 stycznia

Wtorek 29 XII – Łąkocińska: domki i Nadwiślańska 4

Środa 30 XII – Nadwiślańska 23, 26a, 6 i 8

Poniedziałek 4 I – Syrokomli 7/13 m 1 – 131

Wtorek 5 I – Syrokomli 7/13 m 132 – 258

Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 1600, a w soboty od godz. 1000.

Mieszkańców bloków prosimy o odbieranie z zakrystii kartek z informacją o kolędzie do wywieszenia przy wejściu na klatkę schodową.

BOŻE NARODZENIE

 1. We wszystkie trzy dni Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę.
 2. W imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy za ofiary pieniężne i w naturze składane przez parafian i instytucje z terenu Bródna.
 3. We wszystkie święta adoracja Najświętszego Sakramentu jak w każdą niedzielę.
 4. Zapraszamy do obejrzenia Rodzinnych Szopek wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 206 wraz z rodzicami.
 5. W imieniu kapłanów, sióstr i pracowników parafii życzymy by Dziecię Jezus, Maryja i św. Józef w Roku Miłosierdzia prowadzili nas wszystkich drogami zbawienia.

IV NIEDZIELA ADWENTU

 1. Młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodsza grupa (III klasa Gimnazjum), zapraszamy w dziś, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się o godz. 1730 w domu katechetycznym w sali nr 13.
 2. W przedsionku kościoła wolontariusze ŚDM rozprowadzają kartki świąteczne. Przychód na ŚDM – w naszej parafii. Natomiast młodzież oazowa rozprowadza stroiki świąteczne i ozdoby choinkowe, z których dochód przeznaczony jest na dofinansowanie rekolekcji wakacyjnych naszej młodzieży parafialnej.
 3. Zapraszamy w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek do udziału w ostatnich roratach o godz. 630, a wspólnota Neokatechumenalna zaprasza na jutrznię o godz. 530. W Wigilię ostatnia Msza Święta o godz. 800 – nie będzie Mszy Świętej o godz. 1830.
 4. Jeszcze do puszki można składać ofiary na świąteczną pomoc dla potrzebujących w naszej parafii.
 5. Do chorych (spoza listy pierwszopiątkowej) z Komunią Świętą świąteczną udamy się w poniedziałek, wtorek i środę. Zapisy w zakrystii.
 6. Przed pasterką o godz. 2330 zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd. Pasterka o godz. 2400 a w święta Msze Święte jak w każdą niedzielę.
 7. Przy wyjściu z kościoła u Sióstr Loretanek możemy zaopatrywać się w opłatki wigilijne, a w zakrystii są jeszcze do nabycia świece Caritas „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”.
 8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz do korzystania z biblioteki parafialnej.
 9. W najbliższą środę zapraszamy na Adwentowy Dzień w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia na Mszę Świętą o godz. 2000. Będziemy modlić się o wiarę dla młodego pokolenia, które na całym świecie poddane jest wszelkiemu rodzajowi działania zła.
 10. Trwa Wizyta duszpasterska w domach naszej Parafii.

Program kolędy na 21 i 30 grudnia

Poniedziałek 21 XII – Bolesławicka 26 i 41/43

Wtorek 22 XII – Bartnicza 9 i Rembielińska 13

Wtorek 29 XII – Łąkocińska: domki i Nadwiślańska 4

Środa 30 XII – Nadwiślańska 23, 26a, 6 i 8

Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 1600, a w soboty od godz. 1000.

Mieszkańców bloków prosimy o odbieranie z zakrystii kartek z informacją o kolędzie do wywieszenia przy wejściu na klatkę schodową.

III NIEDZIELA ADWENTU

 1. Dziś o godz. 1200 Msza Święta dla dzieci rocznicowych, a dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców o godz. 1500. Spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych we wtorek 15 grudnia w domu katechetycznym o godz. 1915.
 2. W przedsionku kościoła wolontariusze ŚDM rozprowadzają kartki świąteczne. Przychód na ŚDM – w naszej parafii. Natomiast młodzież oazowa rozprowadza stroiki świąteczne i ozdoby choinkowe, z których dochód przeznaczony jest na dofinansowanie rekolekcji wakacyjnych naszej młodzieży parafialnej.
 3. W Adwencie, zapraszamy do udziału w roratach, które odprawiamy przez cały adwent w dni powszednie o godz. 630, a wspólnota Neokatechumenalna zaprasza na jutrznię od poniedziałku do piątku o godz. 530.
 4. Dn. 8 XII w Wiecznym Mieście Ojciec Święty ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty nazwany Jubileuszem Miłosierdzia. W katedrach rozpoczęcie dokonuje się dziś.
 5. W naszym Sanktuarium uroczyste rozpoczęcie Roku Świętego dokonało się dn. 8 XII na Mszy Świętej wieczornej o godz. 1830.
 6. Młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodsza grupa (III klasa Gimnazjum), zapraszamy w najbliższą niedzielę (20 XII), na spotkanie formacyjne, które odbędzie się o godz. 1730 w domu katechetycznym w sali nr 13. Natomiast terminy spotkań grupy starszej (szkoła średnia) informacja w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej parafii.
 7. Przy wyjściu z kościoła u Sióstr Loretanek możemy zaopatrywać się w opłatki wigilijne, a w zakrystii są do nabycia świece Caritas „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”.
 8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz do korzystania z biblioteki parafialnej.
 9. Wczoraj w Katedrze wierni przybyli z Sanktuariów z całej diecezji i otrzymali jubileuszowe tabliczki Roku Miłosierdzia.
 10. Przez cały tydzień na Roratach i w piątek o godz. 1500 będziemy dziękować za ustanowienie naszego Sanktuarium miejscem jubileuszowych odpustów.
 11. Do następnej niedzieli przyjmujemy dary w naturze i pieniężne do puszki na świąteczne paczki dla potrzebujących.
 12. Dziś rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Będziemy modlić się na roratach i w czasie wieczornych Mszy Świętych przed obrazem Miłosierdzia Bożego. W piątek po Mszy Świętej o godz. 1500 obraz przeniesiemy do Kaplicy Wystawienia Najświętszego Sakramentu i tam pozostanie przez cały Rok Miłosierdzia.
 13. W Domu Kultury „Świt” w najbliższy czwartek odbędzie się I etap Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika. O godz. 1800 będzie Koncert Laureatów I etapu. Zaproszenia na Koncert można odebrać w Kasie w Domu Kultury.
 14.  Dom Kultury „Świt” zaprasza na Rodzinne Spotkanie Świąteczne 19 XII w godz.1300 – 1700. W programie: zajęcia plastyczne, na których będzie można zrobić stroik, wieniec świąteczny czy bombkę; Koncert Kolęd i Kiermasz, na którym Artyści będą sprzedawać wyroby własne.
 15. Trwa Wizyta duszpasterska w domach naszej Parafii.

Program kolędy na tydzień od 14 do 21 grudnia

Poniedziałek 14 XII – Ogińskiego 28 i 30

Wtorek 15 XII – Poborzańska 2 i 4 m (1 – 35)

Środa 16 XII – Poborzańska 4 m (36 – 77) i Bolesławicka 28

Czwartek 17 XII – Ogińskiego 9 m (1 – 154)

Piątek 18 XII – Ogińskiego 9 m (155 – 279)

Sobota 19 XII – Goworowska: domki i bloki 3, 6 i 17

Poniedziałek 21 XII – Bolesławicka 26 i 41/43

Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 1600, a w soboty od godz. 1000.

Mieszkańców bloków prosimy o odbieranie z zakrystii kartek z informacją o kolędzie do wywieszenia przy wejściu na klatkę schodową.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA GRUPA STARSZA (SZKOŁA ŚREDNIA)

BIERZMOWANI 2014-2016

 

Grupa I (chłopcy)                        Grupa III (dziewczęta)   

Bartoszewski Bogusław             Dąbrowska Julia               

Chmielewski Tomasz                  Kajkowska Marta             

Fiałkowski Kuba                           Bąk Katarzyna                  

Grudzień Michał                          Kosson Daria                    

Kędzierski Robert                        Makarewicz Katarzyna   

Kiełbasiński Maciej                      Marszalek Aleksandra    

Kostrzewski Bogdan                   Mularska Agata               

Miazga Jan                                    Danuta Radzka                 

Tomasz Wadecki             

Grupa II (chłopcy)                       Grupa IV (dziewczęta)   

Pachnowski Marcin                     Pabiańczyk Zofia              

Padzik Emil                                   Poławska Karolina           

Sorbian Damian                           Ptaszek Marta                  

Sówka Radosław                         Radomińska Beata          

Strawa Kamil                                Saładyk Eliza                     

Szczygielski Sebastian                 Szawcow Dominika         

Wardak Karol                               Wiśniewska Karolina       

Wójcik Karol                                 Justyna Prekiel                 

Michał Starobrat

Marcin Kesler

 

Najbliższe spotkania:

Grupa I – 19 XII godz. 16:00;

Grupa II – 19 XII godz. 17:15

Grupa III – 20 XII godz. 16:45;

Grupa IV – 20 XII godz. 17:45