XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku

W dzisiejszą niedzielę przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsień ziemi w Meksyku.

Zbiórka podpisów pod ustawą antyaborcyjną

W dzisiejszą niedzielę przed kościołem odbywa się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.

Różaniec Rodziców za Dzieci

W zeszłą niedzielę powstało w naszej parafii pięć róż „Różańca Rodziców”, którzy modlą się za swoje dzieci. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej ich członkowie mogą przy wyjściu z kościoła odbierać grafiki modlitwy różańcowej na cały rok.

I niedziela

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 1700 (dolny kościół) i pierwsze Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1800 (górny kościół).

7 X Uroczystość MB Różańcowej – odpust parafialny

W najbliższą sobotę będziemy przeżywali w naszej parafii uroczystość patronalną – Odpust Parafialny.

Program Uroczystości:

Całonocne czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem.
– od 2000 w piątek do 630 w sobotę.
Msze Św. przed południem – 630, 800 (nabożeństwo pierwszo – sobotnie), 1000.
Czuwanie (Różaniec do granic)   – 1400 – 1600.
Główna Msza Św. odpustowa      – 1830.

Różaniec

Nabożeństwa Różańcowe odprawiane będzie codziennie o godz. 1800.
Zgodnie z sugestiami wielu Parafian, będzie to w naszym sanktuarium stała wspólna modlitwa przez cały rok (nie tylko w październiku). Od dnia Odpustu, będziemy Nabożeństwa Różańcowe łączyć z odczytywaniem (lectio divina) kolejnych fragmentów Nowego Testamentu, tak by cały przeczytać w ciągu 365 dni. Zapraszamy grupy parafialne do włączenia się w tę lekturę i modlitwę różańcową.

I czwartek, piątek, sobota i niedziela

W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
– W pierwszy czwartek
o godz. 1800 nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania.
– W pierwszy piątek
Spowiedź od godz. 1500.
Msze Św. będą odprawiane o godz. 630 800 1500 1700 (szczególnie dzieci) oraz 1830.
W sobotę
Według porządku odpustowego (patrz wyżej).

Jubileusz Siostry Pauli

W przyszłą niedzielę 8 X s. Paula nasza długoletnia katechetka, podczas Mszy Św.
o godz. 1200, będzie przeżywała jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Polecamy Siostrę Jubilatkę pamięci i modlitwie wszystkich Parafian.

Zapowiedzi

Maciej Piotr Przeździecki, kaw. z par. tut. i Agnieszka Katarzyna Karwowska, panna z par. św. Jana Pawła II w Warszawie.