ZAPROSZENIE NA KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne!”
J 3,16  
Po raz kolejny w naszej parafii głoszone będą katechezy Drogi Neokatechumenalnej.
Jest to Słowo Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka.
Jeśli odczuwasz samotność,
zagubienie w dzisiejszym świecie,
ogarniają Cię wątpliwości,
tracisz nadzieję
i nie masz pewności co do sensu życia –
przyjdź! Bóg kocha Ciebie!
Poniedziałki i czwartki, godz. 20:00, dom parafialny, sala 13.
Początek: 30 września.
Zapraszamy!
Ksiądz Proboszcz i katechiści.