II NIEDZIELA ADWENTU

OGŁOSZENIA

8 XII – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Dzisiaj, 8 grudnia,  przypada  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do modlitwy
o godz. 1200 w Godzinie Łaski w kościele podczas Mszy Św. czy też
w domach. Dzięki modlitwie w tej godzinie „Matka Boża obiecuje wiele łask dla duszy i ciała, a Jezus swe wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich”.

Zapraszamy też na wspólną modlitwę i czuwanie o godz. 1800.

ADWENT

W tym okresie przygotowania do Bożego Narodzenia, w dni powszednie, są odprawiane Msze Roratnie o godz. 630.

Gorąco zapraszamy także dzieci, aby oczekiwały przyjścia Jezusa razem
z Maryją podczas Rorat. Dzieci będą zapalały świecę roratnią oraz brały do domu figurkę Matki Bożej, by poprzez modlitwę czynić dla Jezusa miejsce w swoich domach i w swych sercach. W dniach zajęć szkolnych przygotowujemy dla nich poczęstunek, by nie ustały w drodze podejmując adwentową modlitwę razem z Maryją.

OGŁOSZENIA CARITAS

  1. Zwyczajem minionych lat przed ołtarzem Matki Bożej znajduje się kosz, do którego prosimy o składanie produktów żywnościowych na paczki świąteczne dla osób potrzebujących z naszej parafii, a do puszki możemy składać na ten cel ofiary pieniężne. Dzisiaj po Mszach Świętych przed kościołem na ten cel będą zbierane ofiary do puszek. W imieniu potrzebujących prosimy o pomoc i dziękujemy za okazane serce.
  2. W zakrystii są już do nabycia świece Caritas „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”.

OPŁATKI I SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY

Przy wyjściu z kościoła, u Sióstr Loretanek, możemy zaopatrywać się w opłatki wigilijne.

Ministranci zaś przygotowali sianko na stół wigilijny.

JUTRZNIA ADWENTOWA

W okresie Adwentu wspólnota Neokatechumenalna zaprasza na wspólną jutrznię (poranną modlitwę Kościoła) odprawianą od poniedziałku do piątku o godz. 530.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Tegoroczne adwentowe rekolekcje parafialne rozpoczną się w przyszłą niedzielę i będą trwały do wtorku 17 grudnia.
Prosimy o zarezerwowanie czasu na modlitwę i refleksję.
Konferencje rekolekcyjne będą głoszone dla dorosłych podczas Mszy Świętych o godz. 800 1000 oraz Mszy Św. o godz. 1830.
Dzieci na nauki rekolekcyjne zapraszamy podczas Rorat o godz. 630.

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz, od września nasz nowy wikariusz.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W przyszłą niedzielę, 15 grudnia, zapraszamy Rodziców i Dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej na Mszę Św. połączoną
z katechezą liturgiczną o godz. 1100  w dolnym kościele.

ZBIÓRKA NA REMONT ORGANÓW

W przyszłą niedzielę (trzecią w miesiącu) będziemy kontynuowali zbiórkę na remont organów. Członkowie Rady Parafialnej po każdej Mszy św., przy wyjściu z kościoła będą zbierali ofiary i rozprowadzali „cegiełki”.

Polecam sprawę remontu organów także modlitwie Parafian.

Remont organów – Nr konta: 20 1240 6087 1111 0010 9382 8599

OGRZEWANIE POD ŁAWKOWE

W tym tygodniu mamy nadzieję rozpocząć prace związane z montażem ogrzewania pod ławkowego w naszym kościele.

we wtorek- 10 grudnia- nie będzie wieczornej adoracji

Ze względu na wieczorne nabożeństwo o godz. 2000 (Ryt wprowadzenia
w modlitwę VI wspólnoty neokatechumenalnej, które odbędzie się pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka), we wtorek, 10 grudnia, nie będzie wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.