Księża

Ksiądz Proboszcz Robert Rafał Szewczyk rok święceń 1989 w parafii od 2017r.

Wikariusze:

Ks. Zbigniew Wróblewski rok święceń 2002 w parafii od 2013r.

Ks. Rafał Miękus rok święceń 2011 w parafii od 2016r.

Rezydenci:

Ks. Krzysztof Budzyński rok święceń 1994 w parafii od 2017r.

Ks. Prałat Mieczysław Mosak rok święceń 1954 w parafii od 1981 – 2002r był proboszczem a w 2002r przeszedł na emeryturę

Na terenie parafii mieszka:

Ks. Andrzej Chibowski rok święceń 1985r.