Kółko Różańcowe Młodych i Rodzin

Wspólnota istnieje od 2009. Spotkania rozpoczynamy modlitwą
różańcową przed Najświętszym Sakramentem w kościele w każdy piątek
miesiąca o godz. 19.30. Kontynuujemy je w domu katechetycznym.
Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennej modlitwie
dziesiątką różańca. Każdy z członków ma wyznaczoną na dany miesiąc
tajemnicę różańcową. Wymiana tajemnic odbywa się w drugi piątek
miesiąca. Naszym opiekunem jest ks. Zbigniew Wróblewski.

Serdecznie
zapraszamy na spotkania młodych (studentów, młode małżeństwa, osoby
rozeznające powołanie) pragnących włączyć się na stałe w
działalność kół różańcowych.