Duszpasterstwo Akademickie

duszpasterstwoAkt Zawierzenia Środowiska Akademickiego Matce Bożej Stolicy Mądrości
Matko Boża, Stolico Mądrości!
Miłość i mądrość Twojego Serca, radosna, hojna i pełna życia, skłaniają nas do całkowitego powierzenia się Tobie.
Ty byłaś i jesteś z nas najbliżej Jezusa, Obrazu Boga niewidzialnego, Boskiej Mądrości, Dawcy miłości, wszelkiego dobra oraz piękna.
Patrząc na Twój Wizerunek, powierzamy Tobie Środowisko Akademickie naszej Diecezji;
wszystkich tych, którzy dążą do poznania prawdy o świecie i człowieku.
Wspieraj wysiłki ludzkiego umysłu, dodawaj zapału i otwieraj na prawdę uczonych i profesorów.
Niech będą chlubą naszej ojczyzny oraz prawdziwymi mistrzami dla swoich uczniów.
Tobie powierzamy młodzież akademicką, jej wysiłki i prace, jej młodzieńcze serca, umysły oraz dorastanie i wzrost w wierze Kościoła.
Niech wierna ideałowi Ewangelii, czysta w uczuciach, łagodna i dobra, odważna i mądra, zawsze będzie godna przyjaźni Twojego Syna.
Stolico Mądrości!
Spraw, aby wszyscy kochali Twojego Syna, by służyli Jemu i bliźnim.
Aby pamiętali o mądrości płynącej z Krzyża i by widząc pokorę Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, pamiętali o cierpiących i potrzebujących.
Naucz nas wszystkich żyć miłością Twojego Syna, abyśmy mocą jej potęgi potrafili budować świat wolny od przemocy i zła, świat ludzi szanujących każdego człowieka.
Spraw, Matko, abyśmy zawsze pozostali dziećmi Boga – prawdziwej Mądrości.
Amen.