Intencje mszalne

18 marca V Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje Wielkopostne

700 +Stefana, Barbarę Miga
900

900

+Hannę Ruszkiewicz (greg 20)

+Antoniego Szyperek, Edwarda Bargielskiego, ks. Romualda Gawlika

1030 +Lucjana (14 r. śm) i Ludwikę (10 r. śm) Wilk i zmarłych rodziców obu stron
1200 +Alicję, Ryszarda Lipińskich i zm. z rodziny Lipińskich i Chudzickich
1330 +Józefa Zarzeckiego (2 r. śm) i zm. z rodziny Zarzeckich
1900 +Longinę, Jana Knapów, Wandę Karwowską, Stanisława Lipińskiego, Paulinę Parzyszek

19 marca poniedziałek – Rekolekcje Wielkopostne

630 +Hannę Ruszkiewicz (greg 21)
800

800

+Barbarę Jaskulską (4 r. śm)

+Piotra, Grzegorza, Katarzynę, Walentego Adamiaków, Tomasza Trzemiecznego

1000 O Boże bł, łaski najbardziej potrzebne i dary Ducha Św podczas egzaminu dla Jarosława
1830 +Józefa Makaruk (20 r. śm), Teklę, Andrzeja Makaruk, Annę, Franciszka Millart
2000 ?

20 marca wtorek – Rekolekcje Wielkopostne

630 O żywą wiarę w rodzinie Barbary oraz o bł Boże dla dzieci i wyrwanie ich z nałogów i uzależnień
800

800

+Hannę Ruszkiewicz (greg 22)

+Dariusza Czapskiego (4 r. śm)

1000 +Zofię, Franciszka Rytel (20 r. śm) i Kazimierza Rytel
1830 +Dariusza Czapskiego (4 r. śm)
2000 ?

21 marca środa – Rekolekcje Wielkopostne

630 +Józefa Peciaka
800

800

+Hannę Ruszkiewicz (greg 23)

+Tadeusza, Tomasza, Andrzeja Kosikowskich, Józefa, Julię Ancelewskich, zm. z rodz. Włodarczyków i dusze w czyśćcu cierpiące

1000 +Bożenę Piechotę
1830 Zbiorowa:

W intencji Pana Jana Olszewskiego o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Niego i całej Rodziny oraz we wszystkich intencjach Jego serca

W intencji ks. Zbigniewa z racji imienin i wszystkich kapłanów z naszej parafii o Boże bł, łaski najbardziej potrzebne i opiekę M.B.

+Ryszarda i Wandę Kędra; +Tadeusza Abramowskiego;

+Lucynę, Władysława Mańkowskich; +Janusza Bany;

+Jerzego, Jana, Janinę, Antoniego, Stanisława Dudziec

+Kazimierę, Irenę, Tadeusza, Henryka Roguskich

+Jadwigę Szulińską (30 dni po śm); +Irenę Leszonek;

+Juliannę (5rśm) i Czesława Bilińskich i zm rodziców

+Zbigniewa Kornackiego, zm jego rodziny, Józefa Kobielskiego, zm z tej rodziny; +Eugenię Teklińską; +Aleksandrę Dudzińską;

+Jana Podlasin; +Helenę Kenig i zm z rodz. Kenigów; +Piotra Kurzawę;

2000 Dz – Bł w int Izabeli w 40 r. urodzin oraz całej jej rodziny o Boże bł, łaski najbardziej potrzebne i opiekę M.B.

22 marca czwartek

630 +Helenę Buczyńską (1 r. śm)
800

800

+Hannę Ruszkiewicz (greg 24)

+Faustyna Karpińskiego (5 r. śm) i zm z rodz. Karpińskich, Hoffmanów i Rosów

1830

1830

+Bogdana Ferman (2 r. śm) i zm z rodz. Czaplińskich

+Józefa Urawskiego

23 marca piątek

630 +Józefa Jurkowskiego (20 r. śm) i zm. z rodziny
800

800

+Hannę Ruszkiewicz (greg 25)

+Wandę (28 r śm) i Władysława (22 r śm) Piskorz

1500 Zbiorowa:

W intencji Pana Jana Olszewskiego o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Niego i całej Rodziny oraz we wszystkich intencjach Jego serca

+Tadeusza Abramowskiego; +Janusza Bany; +Irenę Leszonek

+Leokadię, Franciszka, Mariana, Stanisława Hardejewicz

+Jana Wojtaszak (42 r. śm), Mariannę i zm. z rodziny; +Janinę (9 r. śm);

+Antoniego Falba; +Eugenię Teklińską; +Aleksandrę Dudzińską;

1830

1830

+Mariannę Laps (3 r. śm)

+Władysława Wieczorek, Czesławę, Juliana, Leszka Falińskich, Jerzego Pera

24 marca sobota

630 +Helenę i Polikarpa Grądzkich, Tadeusza Kukiełka, zm z rodz. Grądzkich, Kukiełków i Ołówków
800

800

+Hannę Ruszkiewicz (greg 26)

+Zbigniewa Wojda

1830

1830

+Henryka Zaremba (19 r. śm)

?